15.05.2021. Subota

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Održana redovna godišnja Skupština
10.02.2020.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održana je u ponedeljak 10. februara sa početkom u 13:00 časova u Svečanoj sali Sportskog saveza Grada Subotice uz prisustvo 22 delagata. 

Predsednik Skupštine Siniša Repija je otvorio Skupštinu i pozdravio prisutne delegate, kolege i goste te je predložio da Skupština započne sa radom.

Predloženo radno telo Skupštine jednoglasno je usvojeno. 

  1. Radno Predsedništvo: Siniša Repija, Dejna Baki i Radoslav Svirčev.
  2. Verifikacionu komisija: Tihana Tumbas, Arpad Nađ Varjaš i Tomislav Rac.  
  3. Zapisničar: Matija Olajoš Nađ.
  4. Overivači zapisnika: Saša Terzija i Vladimir Katančić. 

354_1.jpg

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle Skupštine delegati su usvojili Izveštaj o radu za 2019. godinu. Predsednik Siniša Repija je obavestio Skupštinu da su Nadzorni i Upravni odbor prihvatili Finansijski izveštaj za 2019 godinu. Delegati Skupšine su upoznati u elektronskoj formi sa završnim računom saveza za 2019 godinu i na njega nije bilo primedbi te je jednoglsano usvojen.

354_2.jpg

Zapisnik sa godišnje Skupštine