03.08.2020. Ponedeljak

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Poziv za Regionalno Vojvođansko prvenstvo u džudou
22.02.2019.

Regionalno –Vojvođansko školsko pojedinačno prvenstvo za učenike osnovnih i srednjih škola (m + ž) održaće se u sredu 06.03.2019.godine u sali Osnovne škole „ Aleksa Šantić „ Vojvode Putnika br.6. u STEPANOVIĆEVU u organizaciji Džudo saveza Vojvodine

SISTEM TAKMIČENjA: Odrediće se na licu mesta

SATNICA TAKMIČENjA: 0

 • 8:00-09:30 č.- zvanično merenje za OŠ: 1-4 razreda 
 • 11:00-12:00 č.- zvanično merenje za OŠ: 5-8 razreda 
 • 13:00-14:00 č.- zvanično merenje za SŠ: 1-4 razreda 
 • 10:00 č.- POČETAK TAKMIČENjA za OŠ: 1-4 razreda 

PRVENSTVO SE ORGANIZUJE U SLEDEĆIM TEŽINSKIM KATEGORIJAMA:

 • Učenici 1-2 razred- kategorije u kg: -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46 
 • Učenice 1-2 razred- kategorije u kg: -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, +38 
 • Učenici 3-4 razred- kategorije u kg: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 
 • Učenice 3-4 razred- kategorije u kg: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43 
 • Učenici 5-6 razred- kategorije u kg: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 
 • Učenice 5-6 razred- kategorije u kg: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56 
 • Učenici 7-8 razred- kategorije u kg: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 
 • Učenice 7-8 razred- kategorije u kg: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 
 • Učenici srednjih škola - kategorije u kg: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 
 • Učenice srednjih škola - kategorije u kg: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

Svaki takmičar mora biti propisno odeven u skladu sa opštim pravilima IDžF.

TOLERANCIJA TEŽINE: Nema

DOKUMENTA: ŠKOLSKA SPORTSKA KNjIŽICA, koja mora da ima pečat škole preko slike,potpis direktora i lekarski pregled upisan u sportsku knjižicu, ne stariji od 6 meseci. Osiguranje takmičara je obavezno i ide na teret škola.

NAPOMENA: Rok za prijavljivanje takmičara je PETAK 01.03.2019.god. do12:00č. na e-mail:judoskolsko@gmail.com.

Obrazac za prijavljivanje takmičara:

Pravo nastupa imaju samo REDOVNI učenici. Na školsko Republičko prvenstvo pravo stiču 4 prvoplasirana učenika OŠ od 5-8 razreda i SŠ od 1-4 razreda u svakoj težinskoj kategoriji.

Kontakt z aviše informacija:

 • +381 (0)63 526906 Svetlana Vajnberger Mihelčić 
 • +381 (0)21 523090 Džudo savez Vojvodine