03.08.2020. Ponedeljak

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Održana godišnja Skupština
11.02.2019.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoga fizičke kulture Grada Subotice održana je u ponedeljak 11.02.2019. sa početkom u 13:00 časova u Svečanoj sali Sportskog saveza Grada Subotice, na kojoj je prisustvalo 24 od ukupno 28 delegata.

Prisutni su bili: Siniša Repija – Predsednik saveza, Matija Olajoš Nađ – Podpredsednik saveza, Arpad Nađ Varjaš, Boško Dimić,Tihana Tumbas, Dejna Baki, Dragan Ristić, Nikola Balažević, Nemanja Babović, Branislav Teofilović, Minja Lazin, Sonja Kopunović, Dako Damjanović, Maja Prćić, Saša Terzija, Đuro Verić, Kornelija Đurasević, Nikola Milutinović, Klara Popić, Melita Ostojić, Vladimir Katančić, Miroslav Petrović, Agneš Vil, Davor Dulić, Srđan Dakić, Akoš Taboroši, Željko Vignjević, Dejan Vuković – Generalni sekretar Sportskog saveza Subotice, Merima Kulić – Generalni sekretar „Sport za sve“, i Radoslav Svirčev – Generalni sekretar saveza.

Predsednik Skupštine, Siniša Repija otvorio je Skupštinu pozdravio prisutne delegate, kolege i goste te je predložio da Skupština započne sa radom. Izabrano je radno predsedništvo u sledećem sastavu: 

  • Radno Predsedništvo: Siniša Repija, Tihana Tumbas i Radoslav Svirčev.
  • Verifikaciona komisija: Dejna Baki, Branislav Teofilović i Nikola Milutinović.
  • Zapisničar: Matija Olajoš Nađ.
  • Overivači zapisnika: Saša Terzija i Minja Lazin.

Verifikaciona komisija je obavestila Skupštinu da je prisutno 24 delegata sa pravom glasa i da Skupština može punopravno donositi odluke.

Skupština je prvo usvojila zapisnik sa prethodne sednice koji je svima bio poslat u elektronskoj formi. Nakon toga je usvojen Izveštaj o radu za 2018. godinu koji je takože bio svima dostavljen i na njega nije bilo primedbi. Nakon što su Nadzorni i Upravni odbor prihvatili Finansijski izveštaj za 2018 godinu, isti su usvojili i delegati Skupšine bez primedbi. U poslednjoj tačci Skupštine generalni sekretar, Radoslav Svirčev je obrazložio odluku o promeni Grane sporta u APR-u. Umesto taksativno navedenih granskih sportova prodleženo je da se stavi naziv: Školski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta. Izmena je u skladu sa Novim Zakonom o sportu Republike Srbije. Predlog izmene u APR-u je sa 24 glasa jednoglasno prihvaćen. 

Zapisnik sa Skupštine

301_1.jpg 301_2.jpg

301_3.jpg 301_4.jpg

301_5.jpg