05.06.2020. Petak

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Poziv na seminar
16.01.2019.

Pozivamo Vas na seminar o suorganizaciji DPFV Vojvodine i Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice pod nazivom "Fizičko i zdrastveno vaspitanje orjentisano na ishode učenja: zašto i kako" koji se održava u subotu, 02.02.2019. godine u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Subotici, Maksima Gorkog 29 sa početkom u 09:00.

Akreditovan jednodnevni seminar nosi 8 (osam) bodova. Molim Vas da se na vreme prijavite, zbog ograničenog broja mesta.

PREDAVAČI:
• prof. dr Višnja Đorđić, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, grupa predmeta Teorija i metodika fizičkog vaspitanja;
• mr Goran Petrović, profesor fizičkog vaspitanja, OŠ „Mladost“ Novi Beograd
• Jasna Đukić, profesor fizičkog vaspitanja, OŠ "Đura Jakšić" u Kaću

OPŠTI CILJ PROGRAMA:
Razvijanje i jačanje kompetencija nastavnika za planiranje orijentisano na ishode učenja

SPECIFIČNI CILJEVI PROGRAMA:
Kritičko razmatranje aktuelne zakonske regulative relevantne za planiranje;
Sticanje produbljenih znanja o ishodima učenja i planiranju orijentisanom na ishode učenja;
Razumevanje značaja usaglašavanja ishoda učenja, nastavnih strategija i vrednovanja;
Primena naučenog pri izradi operativnog (mesečnog) plana i pripreme za čas.

Ciljna grupa:
Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik).

Trajanje: 1 dan (8 bodova)
Molimo vas da vaše prijave dostavite na e-mail dpfvoj@gmail.com, najkasnije do petka 25.01.2019.
Informacije možete dobiti na telefon 065 2020553 - Jasna Đukić
Kotizacija 1 500,00 dinara po učesniku. Nakon izvršene prijave biće Vam dostavljen predračun za školu i uputstvo za plaćanje. Ukoliko plaćate lično račun Društva je: 310-0000000206861-42 (NLB banka).

Prijavni list