25.01.2020. Subota

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Održana redovna godišnja Skupština
15.02.2016.

Godišnja Skupštine Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održana je u ponedeljak, 11.02.2016. godine sa početkom u 18:00 časova u Svečanoj sali Sportskog Saveza Grada Subotice.

Dnevni red na Skupštini:

   1. Izbor radnih tela,

  • Predsedništvo: Zvonko Vuković, Siniša Repija i Radoslav Svirčev
  • Verikaciona komisija: Arpad Nađ Varjaš, Edvard Tonković i Maja Prćić,
  • Overivači zapisnika: Nikola Milutinović i Srđan Dakić,
  • Zapisničar: Marija Vig. 
  • Predlozi su jednoglasno usvojeni. 

   2. Verifikaciona komisija je konstatovala da Skupština može punopravno da radi, obzirom da je od 29 članova prisutno 25 delegata.

   3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, održane 03.06.2015.

  • Zvonko Vuković je predložio članovima Skupštine da se usvoji zapisnik sa prethodne sednice, jer je dostavljen delegatima u elektronskoj formi u toku prethodne nedelje. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

   4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu za 2015. Godinu.

  • Radoslav Svirčev je podneo izveštaj o radu za 2015. Godinu.

   5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. Godinu

  • Arpad Nađ Varjaš, predsednik Nadzornog odbora, je pročitao finansijski izveštaj za 2015. Godinu, koji su usvojili Nadzorni odbor i Upravni odbor Finansijski zveštaj za 2015. godinu je jednoglasno usvojen. 

   6. Proglašenje najuspešnijih škola i plakete nastavnicima koji su između dve Skupštine otišli u zasluženu penziju će se obaviti na kraju takmičarske šk. 2015/2016. Godine.

Zapisnik sa Skupštine

160_1.jpg

160_2.jpg