23.02.2020. Nedelja

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
10.02.2020.

Aktiv nastavnika fizičkog vaspitanja održan je 10. februara u Svečanoj sali Sportskog saveza grada Subotice sa sledećim dnevnim redom

 1. Evidencija prijava škola po sportovima za takmičenja u II polugodištu šk. 2019/2020.
 2. Žrebanje za takmičenje u futsalu,
 3. Podela diploma sa Okružnog prvenstva u plivanju,
 4. Tekuća pitanja.

Tačka 1. Radoslav Svirčev je obavestio Aktiv o broju prijavljenih škola za takmičenja u II polugodištu školske 2019/2020 godine. 

353_3.jpg

Tačka 2. Određeni su domaćini i grupe za takmičenje u futsalu.

                             OSNOVNE  ŠKOLE - FUTSAL

                   GRADSKO PRVENSTVO - UČENICI

“A” Grupa,   Škola domaćin: OŠ “Majšanski put”  utorak,  10.03.2020.   09:00

1. OŠ “Majšanski put”

2. OŠ “Đuro Salaj”

3. OŠ “Hunjadi Janoš” Čantavir

4. OŠ “Ivan Goran Kovačić”

 

“B” Grupa,   Škola domaćin: OŠ “Sonja Marinković”  ponedeljak,   09.03.2020. 10:00   

1. OŠ “Sonja Marinković”

2. OŠ “Miroslav Antić” Palić

3. OŠ “Kizur Ištvan”

4.OŠ “Sveti Sava”

“C” Grupa,  Škola domaćin: OŠ “Sečenji Ištvan”  četvrtak, 12.03.2020. 09:00

1. OŠ “Sečenji Ištvan”

2. OŠ “Ivan Milutinović”

3. OŠ “Jovan Mikić”

4. OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

 “D” Grupa,   Škola domaćin: OŠ “Vuk Karadžić” Bajmok   sreda,  11.03.2020. 09:00

1. OŠ “Vuk Karadžić” Bajmok       

2. OŠ “Pionir” Stari Žednik

3. OŠ “Bosa Milićević” Novi Žednik

4. OŠ “Matija Gubec” Tavankut

Finale: Škola domaćin: ……………………………..     utorak 17.03.2020.                

                                    GRADSKO PRVENSTVO – UČENICE              

“A” Grupa,   Škola domaćin: OŠ “Vuk Karadžić” Bajmok   sreda,  11.03.2020. 11::30

1. OŠ “Vuk Karadžić” Bajmok

2. OŠ “Pionir” Stari Žednik

3. OŠ “Bosa Milićević” Novi Žednik

4. OŠ “Hunjadi Janoš” Čantavir

 “B” Grupa,   Škola domaćin: OŠ “Sečenji Ištvan”              četvrtak, 12.03.2020. 11:30       

1. OŠ “Sečenji Ištvan”

2. OŠ “Kizur Ištvan”

3. OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

4. OŠ “Jovan Mikić”

5. OŠ “10. Oktobar”

Finale: Škola domaćin: ……………………………..  sreda, 18.03.2020.

              OKRUŽNO PRVENSTVO – OSNOVNA ŠKOLA

Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Ponedeljak, 23.03.2020. 10:00

 

       MEĐUOKRUŽNO PRVENSTVO – OSNOVNA ŠKOLA

Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Utorak, 31.03.2020. 09:30

                             

                          SREDNJE  ŠKOLE  - FUTSAL                   

             Učenici                                                               Učenice

1. Hemijsko-Tehnološka škola                            1.  Hemijsko-Tehnološka škola                            

2. Srednja Medicinska škola                                2.  Politehnička škola

3. TŠ “Ivan Sarić”                                                 3. TŠ “Ivan Sarić”                                                

4. Gimnazija “Svetozar Marković”                       

5. ESŠ “Bosa Milićević”                                      

 

                     GRADSKO PRVENSTVO – UČENICI

Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Ponedeljak, 16.03.2020. 08:00

 

                     GRADSKO PRVENSTVO – UČENICE

Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Utorak, 17.03.2020. 08:00

 

                OKRUŽNO PRVENSTVO – SREDNJA ŠKOLA

Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Ponedeljak, 23.03.2020. 09:00

 

           MEĐUOKRUŽNO PRVENSTVO – SREDNJA ŠKOLA

Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Ponedeljak, 30.03.2020. 09:30

 

              OKRUŽNO PRVENSTVO – GIMNASTIKA

 • UČENICI, sreda 26.02.2020.

Prijava i zagrevanje takmičara 10:00

 • UČENICE, četvrtak 27.02.2020.

Prijava i zagrevanje takmičarki 10:00

 

               OKRUŽNO PRVENSTVO – STRELJAŠTVO

Škola domaćin: Politehnička škola, četvrtak, 02.04.2020. 10:00

 

         OKRUŽNO PRVENSTVO – MALE  OLIMPIJSKE  IGRE

Škola domaćin: OŠ “Ivan Milutinović” Utorak, 07.04.2020. 14:00

353_2.jpg

3. U trećoj tačci dnevnog reda Siniša Repija je podelio diplome za osvojena  I-II-III mesto na Okružnom prvenstvu u plivanju.

4. Savez za školski sport Srbije je i ove školske godine pokrenuo projekat: „Đak reporter“ u koji su uključene novinarske sekcije osnovnih i srednjih škola Srbije. To je dobra prilika da se još kvalitetnije objavljuju aktivnosti sa školskih sportskih takmičenja. Na taj način, bi se dodatno vrednovao rad profesora fizičkog vaspitanja i njihov trud animiranja učenika da se bave sportskim aktivnostima.

Svim nastavnicima, profesorima fizičkog vaspitanja, podeljeni su privesci sa logom Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice.

Zapisnik sa Aktiva10.02.2020.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održana je u ponedeljak 10. februara sa početkom u 13:00 časova u Svečanoj sali Sportskog saveza Grada Subotice uz prisustvo 22 delagata. 

Predsednik Skupštine Siniša Repija je otvorio Skupštinu i pozdravio prisutne delegate, kolege i goste te je predložio da Skupština započne sa radom.

Predloženo radno telo Skupštine jednoglasno je usvojeno. 

 1. Radno Predsedništvo: Siniša Repija, Dejna Baki i Radoslav Svirčev.
 2. Verifikacionu komisija: Tihana Tumbas, Arpad Nađ Varjaš i Tomislav Rac.  
 3. Zapisničar: Matija Olajoš Nađ.
 4. Overivači zapisnika: Saša Terzija i Vladimir Katančić. 

354_1.jpg

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle Skupštine delegati su usvojili Izveštaj o radu za 2019. godinu. Predsednik Siniša Repija je obavestio Skupštinu da su Nadzorni i Upravni odbor prihvatili Finansijski izveštaj za 2019 godinu. Delegati Skupšine su upoznati u elektronskoj formi sa završnim računom saveza za 2019 godinu i na njega nije bilo primedbi te je jednoglsano usvojen.

354_2.jpg

Zapisnik sa godišnje Skupštine

 

 

 09.02.2020.

Školska Olimpijada za učenike osnovnih i srednjih škola održava u maju mesecu u Novom Sadu. Školsko prvenstvo Vojvodine u karateu održaće se 14. marta u sportskoj hali u Inđiji i ono će biti kvalifikaciono za navedenu Olimpijadu.

Obaveštavamo sve škole da na  ovo takmičenje mogu prijaviti snoje učenike. Propozicije i prtijavni list se nalazi na dnu ove vesti kao prilozi. 03.02.2020.

U ponedeljak, 10.02.2020. u Svečanoj sali Sportskog saveza Subotice održaće se Aktiv nastavnika fizičkog vaspitanja sa početkom u 12:30 sa sledećim dnevnim redom:

 1. Evidencija prijave škola za takmičenja u II polugodištu šk. 2019/2020. godine.
 2. Žrebanje za takmičenje u futsalu
 3. Podela diploma sa okružnog prvenstva u plivanju
 4. Tekuća pitanja


03.02.2020.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoga fizičke kulture održaće se u ponedeljak 10. februara i Trofejnoj sali Sportskog saveza Subotice sa početkom u 13:00 časova

Predložen je sledeći Dnevni red: 

 1. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine saveza održane 11.02.2019.
 2. Usvajanje Izveštaja o radu saveza za 2019.
 3. Usvajanje Finansijskog izveštaja saveza za 2019
 4. Tekuća pitanja.

Eventualne predloge za dopunu Dnevnog reda Skupštine dostaviti najkasnije do srede, 05.02.2020.

Materijali za Godišnju Skupštinu saveza se nalaze u prilozima ispod