18.02.2018. Nedelja

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
13.02.2018.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održana je u Subotici, u ponedeljak 12.02.2018. sa početkom u 12:00 časova u Trofejnoj sali Sportskog saveza Grada Subotice uz prisustvo 21 delegata.

Skupštinu je otvorio potpredsednik Skupštine, Matija Olajoš Nađ koji je pozdravio sve prisutne delegate, kolege i goste te je predložio da Skupština započne sa radom. Izabrano je radno predsedništvo u sastavu:

 • A) Radno Predsedništvo: Matija Olajoš Nađ, Dejna Baki i Radoslav Svirčev. 
 • B) Verifikacionu komisija: Tihana Tumbas, Miroslav Petrović i Dragan Ristić. 
 • C) Zapisničar: Sonja Kopunović. 
 • D) Overivači zapisnika: Akoš Taboroši i Maja Prćić. 

Verifikaciona komisija je obavestila Skupštinu da je prisutno 21 delegat sa pravom glasa i da Skupština može punopravno donositi odluke. Usvojen je Zapisnik sa Izborne Skupštine održane 23.02.2017. koji su delegati dobili u pozivu za Skupštinu. Usledilo je usvajanje Izveštaja o radu za 2017 godinu n akoji nij ebilo primedbi. 

 251_1.jpg

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017 GODINU

Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice ( U daljem tekstu: Savez ) je svoj rad u toku 2017 godine organizovano kroz takmičenja i obaveze u drugom polugodištu 2016/2017 i prvom polugodištu školske 2017/2018.

Na teritoriji Grada Subotice organizovali smo sledeća takmičenja:

 • - Gradska prvenstva u stonom tenisu, odbojci, košarci, rukometu i futsalu. 
 • - Okružna prvenstva u plivanju, stonom tenisu, gimnastici, atletici, košarci, odbojci, rukometu, futsalu i malim olimpijskim igrama. 
 • - Međuokružno prvenstavo u odbojci za osnovne i srednje škole. 

Savez je učestvovao ili organizovao i sledeće aktivnosti:

 • - Projekat: „Sport u škole" u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije, 
 • - Projekat: „Sport u škole" u saradnji sa gradom Subotica, 
 • - Učešće školskih ekipa u projektu "Zdravo Rastimo" u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije, 
 • - Organizovali smo takmičenje „Sportske igre mladih“ u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije 
 • - Prvenstvo Vojvodine u rukometu za učenike 5-6 razreda osnovnih škola ( Zrenjanin) u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine, 
 • - Prvenstvo Vojvodine u atletici za učenike 1-4 i 5-6 razreda osnovnih škola, u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine, 
 • - Prvenstvo Vojvodine u basketu 3:3 za učenike i učenice srednjih škola (Novi Sad) u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine, 
 • - „Liga SU šampiona“ u košarci, odbojci, rukometu i malom fudbalu za učenike V-VI razreda osnovnih škola sa teritorije Grada Subotice. 
 • - Testiranje i retestiranje pobednika Olimpijskig igara u Vranju u suoorganizaciji sa Zavodom za medicinu sporta Vojvodine i Savezom za školski sport Vojvodine.

U sklopu redovnih aktivnosti Saveza, u 2017 godini je održano:

 • Izborna Skupština saveza, mesečni sastanci Upravnog odbora, četiri sastanka Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja kao i dva sastanka Nadzornog odbora. Sva takmičenja su održana po propozicijama Saveza za školski sport Srbije i ona su bila besplatna za sve učenike. 

Po redovnom školskom programu na takmičenjima je učestvovalo više od 2.600, a na takmičenju „Liga SU šampiona“ preko 500 učenika. Zahvaljujući razumevanju Lokalne samouprave, takmičenja su organizovana i van grada i na taj način je popularisan školski sport u manjim sredinama. Od 2014. godine aktivno radi i ažurira se sajt saveza www.skolskisportsubotice.com na kome se nalaze sve informacije vezane za školsku problematiku, prijave i rezultate i slike sa takmičenja.

Uz masovno učešće učenika na takmičenjima, ostvarili smo i više nego zapažene sportske rezultate sa više medalja na republičkim prvenstvima.

 • Stoni tenis: 1 drugo mesto - ekipno i 1 drugo mesto - pojedinačno, 
 • Plivanje: 4 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih medalja, 
 • Gimnastika: 1 prvo i 2 treća mesta, 
 • Atletika: 1 zlatna, 2 srebrne i 1 bronzana medalja, 
 • Košarka: 1 srebrna medalja. 

Subotica je imala predstavnike na svim republičkim prvenstvima po sportovima (Osim u rukometu) što je još jedna potvrda velikog truda i zalaganja učenika i nastavnika. Rezultate ne bi mogli postići i bez uspešne saradnje sa klubovima.

I protekle 2017 godine su održana takmičenja na lokalnom nivou pod nazivom "Liga SU šampiona" za učenike 5-6 razreda osnovnih škola. Ovo tradicionalno takmičenje pobuđuje veliko interesovanje učenika tog uzrasta. Finalno takmičenje u futsalu organizovano je na terenima „Kutens“ u Dudovoj šumi. Najuspešnijim učenicima i školama su za ostvarene rezultate u protekloj godini su dodeljene diplome i pehari. Zahvaljujući razumevanju Lokalne samouprave, na takmičenjima koja su trajala ceo dan, obezbeđena je ishrana svim učesnicima. Isto tako, obezbeđenja ishrana za sve naše učenike koji su svojim sportskim rezultatima i plasmanom putovali na međuokružna i republička takmičenja, a koja su udaljena od Subotice.

Saradnja sa lokalnim sredstvima informisanja je bila na zadovoljavajućem nivou. Aktivnosti Saveza su ispraćene na obostrano zadovoljstvo. Predstavnici saveza su učestvovali u više TV i radio emisija u kojima je gledaocima i slušaocima predstavljen rad kao i sva problematika vezana za rad saveza.

Izveštaj o radu za 2017 godinu je sa 21 glasom jednoglasno prihvaćen.

Podpredsednik Matija Olajoš Nađ je obavestio Skupštinu da su Nadzorni i Upravni odbor prihvatili Finansijski izveštaj za 2017 godinu. Delegati Skupšine su upoznati sa Završnim računom saveza i na njega nije bilo primedbi Knjigovodstveno - računovodstvena dokumentacija se vodi u skladu sa zakonskim propisima i svaka stavka je potpisana od strane ovlašćenog lica. Rezultat materijalno-finansijskog poslovanja je prikazan u tabeli:

Kompletan Zapisnik sa Skupštine13.02.2018.

Sastanka Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja održan je u ponedeljak 12. februara u Trofejnoj sali Sportskog saveza grada Subotice, sa početkom u 12:30 časova uz sa sledećim Dnevnim redom: 

 1. Prijava škola za sportska takmičenja u II polugodištu šk. 2017/2018.
 2. Predlog kalendara takmičenja po sportovima u II polugodištu šk. 2017/2018.
 3. Žrebanje za takmičenje u basketu za srednje škole i futsal za osnovne škole
 4. Tekuća pitanja. 

Članovi aktiva koji nisu elektronskim putem poslali prijave, popunili su iste na licu mesta. Pravo nastupa u školskoj 2017/2018. godini imaju redovni učenici/učenice rođeni:

Osnovna škola:

 • I-IV razred rođeni od 01.09.2007 – 2010. 
 • V-VI razred rođeni od 01.09.2005 – 2006. 
 • VII-VIII razred rođeni od 01.09.2003 – 2004. 

NAPOMENA: Samo za takmičenje u Tenisu rođeni 2008 i mlađi.

Srednja škola:

 • Rođeni od 01.09.1999 – 2002.
252_1.jpg 

Generalni sekretar Radoslav Svirčev predstavio je kalendar takmičenja za II polugodište.

Gradsko prvenstvo u basketu 3:3 za srednje škole

 • Pravo nastupa za takmičenje u basketu 3:3 rođeni/e 2000–2002. Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Utorak, 20.02.2018. Učenici 09:00h Učenice 11:00h 
 • Prva i drugoplasirana ekipa stiču pravo učestvovanja na okružnom prvenstvu.

Okružno prvenstvo u basketu 3:3 za srednje škole

 • Škola domaćin: TŠ “Ivan Sarić” Utorak, 27.02.2018. Učenici 09:30h Učenice 09:30h
 •  Prvo i drugoplasirana ekipa stiču pravo učestvovanja na okružnom prvenstvu.

Okružno prvenstvo u gimnastici se održava se u:

 • sredu, 28.02.2018. - Učenici 11:00 
 • Četvrtak, 01.03.2018. - Učenice 11:00

Okružno prvenstvo u streljaštvu

 • Za takmičenje u streljaštvu je prijavljena samo jedna učenica srednje škole i ona se direktno plasirala na Republičko takmičenje koje će se održati u Smederevu 18.04.2018.

Gradska i okružna prvenstva u futsalu se održavaju u sledećim terminima:

       Kategorija                        Gradsko                  Okružno                    Međuokružno

Osnovne škole – učenici     19.03.- 23.03.            11.04.2018.                   24.04.2018.

Osnovne škole – učenice       28.03.2018.            11.04.2018.                   24.04.2018.

Srednje škole – učenici         14.03.2018.            12.04.2018.                   25.04.2018.

Srednje škole – učenice         15.03.2018.           12.04.2018.                   25.04.2018.

Gradsko prvenstvo, kvalifikacije - Učenici OŠ 19.03. - 22.03.2018.

Grupa A

Škola domaćin: OŠ “Majšanski put” Četvrtak, 22.03.2018, 09:00

 1. OŠ “Majšanski put”
 2. OŠ “Ivan Milutinović”
 3. OŠ “Sveti Sava”
 4. OŠ “Ivan Goran Kovačić”
 5. OŠ “Jovan Mikić” 

Grupa B

Škola domaćin: OŠ “Sonja Marinković” Sreda, 21.03.2018. 14:00

 1. OŠ “Sonja Marinković”
 2. OŠ “10. Oktobar”
 3. OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”
 4. OŠ “Matko Vuković” 

Grupa C

Škola domaćin: OŠ “Pionir” Stari Žednik Utorak, 20.02.2018. 09:00

 1. OŠ “Pionir” Stari Žednik
 2. OŠ “Hunjadi Janoš” Čantavir
 3. OŠ “Matija Gubec” Tavankut
 4. OŠ “Bosa Milićević” Novi Žednik 
 5. OŠ “Vladimir Nazor” Đurđin 

Grupa D

Škola domaćin: OŠ “Sečenji Ištvan” Ponedeljak, 19.03.2018. 09:30

 1. OŠ “Sečenji Ištvan”
 2. OŠ “Miroslav Antić” Palić
 3. OŠ “Kizur Ištvan”
 4. OŠ “Đuro Salaj” 

Finale – Petak 23.03.2018.

Gradsko prvenstvo, Učenice OŠ

Tehnički domaćin: OŠ “Jovan Mikić” Sreda, 28.03.2018. 12:00

 1. OŠ “Jovan Mikić”
 2. OŠ “Hunjadi Janoš” 
 3. OŠ “Đuro Salaj” 
 4. OŠ “Kizur Ištvan”
 5. OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

Okružno prvenstvo u atletici se održava u četvrtak 26.04.2018.

 • Takmičenje se održava na gradskom stadionu u Subotici

Okružno prvenstvo u MOI se održava između 08. – 10.05.2018.

 • Škola domaćin: OŠ “Ivan Milutinović” Subotica 

Predviđeni termin za Sportsku olimpijadu školske omladine Vojvodine koja se održava u Novom Sadu je od 16.05. do 20.05.2018. Dogovoreno je da se takmičenje “Liga SU šampiona” u odbojci, košarci i rukometu za ovu školsku godinu održi krajem drugog polugodišta. Predviđeni termini za takmičenje su poslednja nedelja maja 28. - 31.05.2018. i prva nedelja juna 04. - 08.06.2018.

PRAVO NASTUPA imaju SAMO učenici/učenice V - VI razreda OŠ.

Radoslav Svirčev je obavestio članove o takmičenjima u karate, džudou, tenisu, šahu, orjentiringu, ritmičkoj gimnastici. Takmičenja organizuju matični savezi, a ne savez za školski sport. Tačka 3. Radoslav Svirčev je preneo informacije o dostavljenoj ponudi za takmičenje “Sportske igre mladih”. Takmičenje se organizuje u toku juna, jula i avgusta 2018. Nastavnici koji bi učestvovali u igrama, kroz vid organizovanja učenika ili suđenja, dobili bi finansijsku nadoknadu. Za organizovanje “Sportske igre mladih” mora se dobiti i saglasnog Grada Subotice jer i oni imaju finansijsku obavezu prema organizatorima.31.01.2018.

Međuokružno prvenstvo u odbojci za učenike osnovnih i srednjih škola održano je u Gimnaziji "Svetozar Marković" u sredu 31. januara. Pobednici u svim kategorijama obezbedili su učešće na Republičko prvenstvo koje će se održati u Prijepolju. Subotica će imati svog predstavnika na državnom prvenstvu pošto su učenice Gimnazije Svetozar Marković predvođene trenerom Andrijanom Nedeljković bile najbolje i trijumfovale među srednjim školama. Najviše uspeha imali su učenici iz Novog Sada koji su bili najbolji u preostale tri konkurencije. 

Učenici Osnovne škole: 

 • OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Kanjiža - OŠ "Miroslav Antić" Čonoplja 0:2 / 24:26, 12:25 
 • OŠ "Žarko Zrenjanin" Novi Sad - OŠ "Matko Vuković" Subotica 2:1 / 25:20, 25:10, 15:13 
 • OŠ "Miroslav Antić" Čonoplja - OŠ "Žarko Zrenjanin" Novi Sad 0:2 / 17:25, 17.25 

OŠ "Žarko Zrenjanin" Novi Sad obezbedila je učešće na Republičkom prvenstvu.

Učenici Srednje škole: 

 • Gimnazija "Dušan Vasiljev " Kikinda - Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica 0:2 / 21:25, 20:25 
 • STŠ Sombor - ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad 0:2 / 19:25, 17:25 
 • Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica - ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad 0:2 / 20:25, 16:25 

ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad je stekla pravo učestvovanja na Republičkom prvenstvu.

Učenice Osnovne škole:

 • OŠ "Dušan Radović" Novi Sad - OŠ Žarko Zrenjanin" Kikinda 2:0 / 25:14, 25.15 
 • OŠ "Žarko Zrenjanin" Apatin - OŠ "Jovan Mikić" Subotica 0:2 / 24:26, 25:27 
 • OŠ "Dušan Radović" Novi Sad - OŠ "Jovan Mikić" Subotica 2:0 / 25:21, 25:22 

OŠ "Dušan Radović" Novi Sad je stekla pravo učestvovanja na Republičkom prvenstvu.

Učenice Srednje škole: 

 • Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" Novi Sad - Gimnazijka "Svetozar Marković" Subotica 0:2 / 14:25, 18.25 
 • Gimnazija "Dušan Vasiljev" Kikinda - Gimnazija "Veljko Petrović" Sombor 0:2 / 14:25, 18.25 
 • Gimnazija "Veljko Petrović" Sombor - Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica 0:2 / 17:25, 17:25 

Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica stekla je pravo učestvovanja na Republičkom prvenstvu. 

249_1.jpg

Gimnazija "Svetozar Marković", Subotica26.01.2018.

Sastanak Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja održaće se u ponedeljak, 12. februara sa početkom od 12:30 u Svečanoj sali Sportskog saveza Subotice.

Predlažon je sledeći Dnevni red:

 1. Prijava škola za takmičenja u II polugodištu šk. 2017/2018 godine
 2. Usvajanje kalendara takmičenja za II polugodište šk. 2017/2018 godine
 3. Žrebanje škola za takmičenje u basketu 3:3 za srednje škole i futsalu za OŠ I SŠ
 4. Tekuća pitanja 

Prijavni list za takmičenja u II polugodištu26.01.2018.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održaće se u ponedeljak, 12. februara sa početkom u 12:00 u Svečanoj sali Sportskog saveza Subotice.

Predložen je sledeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 23.02.2017. 
 2. Izbor Radnog predsedništva (3), Verifikacione komisije (3), zapisničara (1) i Overivača zapisnika (2) 
 3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu za 2017 godinu
 4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017 godinu
 5. Tekuća pitanja 

Materijal za Skupštinu

- Izveštaj o radu za 2017 godinu

- punomoć